Pełnomocnictwa

Następujące formularze dostępne do pobrania

Ulotka

Usługi dla polskich klientów

Familienforschung

Formular zur Durchführung einer Familienforschung

Badania historyczne

Formularz dla przeprowadzenie badań historycznych

Informacja o Archiwum Federalne

Wniosek do użytku i rozporządzenie o kosztach do Archiwum Federalnego.

Formularze do Archiwum Federalne

Zastosowanie do użytku i rozporządzenie koszt z Archiwum Federalne
Wojskowych Departament Archiwów
w Fryburgo.


benutzungsantrag_2015.pdf
Kostenverordnung