Oświadczenie o ochronie danych osobowych

1. Imię i nazwisko oraz dane kontaktowe administratora danych:

Niniejsze informacje o ochronie danych dotyczą przetwarzania danych przez Genealogia badenia e.K. Internationale Erbenermittlung, Prägenhofstrasse 2, 79256 Buchenbach (Niemcy), Tel. 07661 -90 74 23, Faks: 07661 .- 90 71 367, info(at)erbenermittlng-freiburg.de.

Odpowiedzialny: Philipp Steinhoff M.A., adres, jak wyżej

2. Gromadzenie i przechowywanie danych osobowych, jak również rodzaj i cel ich wykorzystania

a) Podczas odwiedzania strony internetowej:

Gdy odwiedzasz stronę www.erbenermittlung-freiburg.de, przeglądarka używana w Twoim urządzeniu automatycznie wysyła informacje do serwera witryny. Informacje te są tymczasowo przechowywane w tzw. pliku dziennika. Poniższe informacje są zbierane bez Państwa interwencji i przechowywane aż do ich automatycznego usunięcia:

 • Adres IP komputera, na który składany jest wniosek,
 • Data i godzina dostępu,
 • Nazwa i adres URL pobranego pliku,
 • Strona internetowa, z której uzyskano dostęp (adres URL odsyłacza),
 • używanej przeglądarki oraz, w stosownych przypadkach, systemu operacyjnego komputera, a także nazwy dostawcy usług dostępu.

Dane te są w tym celu przetwarzane przez administratora danych:

 • Zapewnienie płynnego połączenia z witryną internetową,
 • Zapewnienie wygodnego korzystania z witryny,
 • do oceny bezpieczeństwa i stabilności systemu, jak również
 • do innych celów administracyjnych.

Podstawa prawna przetwarzania danych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Uzasadniony interes wynika z celów gromadzenia danych wymienionych powyżej. Zebrane dane w żadnym wypadku nie będą wykorzystywane do wyciągania wniosków na temat Państwa osoby.

b) w przypadku korzystania z formularza kontaktowego:

W razie jakichkolwiek pytań można skontaktować się z firmą za pomocą formularza zamieszczonego na stronie internetowej. Należy podać prawidłowy adres e-mail oraz imię i nazwisko, abym wiedział, kto złożył wniosek i mógł na niego odpowiedzieć. Dalsze informacje są dobrowolne.

Przetwarzanie danych w celu nawiązania kontaktu odbywa się zgodnie z art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. a RODO na podstawie Państwa dobrowolnej zgody.

Dane osobowe zbierane przeze mnie na potrzeby formularza kontaktowego zostaną automatycznie usunięte po przetworzeniu Państwa zapytania.

3) Przekazywanie danych

Państwa dane osobowe nie będą przekazywane osobom trzecim w celach innych niż wymienione poniżej.

Twoje dane osobowe zostaną ujawnione osobom trzecim tylko wtedy, gdy:

 • wyrazili Państwo wyraźną zgodę zgodnie z art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. a RODO,
 • informacje ujawniane zgodnie z art. 4 ust. 1 lit. b) 6 ust. 1 zdanie 1 f RODO jest niezbędne do dochodzenia, wykonywania lub obrony roszczeń prawnych i nie ma powodu, aby zakładać, że nieujawnienie danych osobowych leży w nadrzędnym interesie osoby, która zasługuje na ochronę,
 • w przypadku gdy istnieje zobowiązanie prawne do przekazania na mocy art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. c) RODO, oraz
 • jest to prawnie dopuszczalne i konieczne do przetwarzania stosunków umownych z Państwem zgodnie z art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. b) RODO.

 

4) Prawa osób zainteresowanych

Pánstwo mają prawo:

 • żądania informacji o Państwa danych osobowych przetwarzanych przeze mnie zgodnie z Art. 15 RODO. W szczególności mogą Państwo poprosić o informacje na temat celów przetwarzania, kategorii danych osobowych, kategorii odbiorców, którym dane zostały lub zostaną ujawnione, planowanego okresu przechowywania, istnienia prawa do sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania lub sprzeciwu, istnienia prawa do odwołania, pochodzenia Państwa danych, jeśli nie zostały przeze mnie zgromadzone, oraz istnienia zautomatyzowanego procesu decyzyjnego, w tym profilowania i, jeśli to konieczne, istotnych informacji na temat jego szczegółów;
 • niezwłocznego żądania poprawienia nieprawidłowych lub kompletnych danych osobowych przechowywanych przeze mnie zgodnie z art. 16 RODO;
 • żądania usunięcia Państwa danych osobowych przechowywanych przeze mnie zgodnie z art. 17 RODO, chyba że przetwarzanie danych jest niezbędne do korzystania z prawa do wolności wypowiedzi i informacji, do wypełnienia obowiązku prawnego ze względu na interes publiczny lub do dochodzenia, wykonywania lub obrony roszczeń prawnych
 • zgodnie z art. 300 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 1857/2006 18 RODO, do ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych, jeśli kwestionują Państwo dokładność danych, jeśli przetwarzanie jest niezgodne z prawem, ale odmawiają Państwo usunięcia danych i jeśli dane te nie są mi już potrzebne, ale jeśli są Państwu potrzebne do dochodzenia, wykonywania lub obrony roszczeń prawnych lub jeśli wnieśli Państwo sprzeciw wobec przetwarzania danych zgodnie z art. 18 RODO. 21 RODO;
 • otrzymywanie przekazanych mi danych osobowych w formie ustrukturyzowanej, aktualnej i nadającej się do odczytu maszynowego zgodnie z Art. 20 RODO lub zwrócić się z wnioskiem o przekazanie danych innej osobie odpowiedzialnej;
 • odwołać w każdej chwili zgodę właściciela strony internetowej zgodnie z art. 7 ust. 3 RODO. W związku z tym przetwarzanie danych na podstawie niniejszej zgody nie może być kontynuowane w przyszłości oraz
 • składania skarg do organu nadzorczego zgodnie z art. 77 RODO. Z reguły można skontaktować się z organem nadzoru w miejscu zamieszkania lub pracy.

5) Prawo sprzeciwu

Jeśli dane osobowe są przetwarzane na podstawie uzasadnionych interesów zgodnie z art. 6 (1) (1) (f) RODO, masz prawo sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych zgodnie z art. 21 RODO, pod warunkiem, że istnieją ku temu powody wynikające z Państwa szczególnej sytuacji lub sprzeciwu wobec reklamy bezpośredniej. W tym ostatnim przypadku mają Państwo ogólne prawo sprzeciwu, które wprowadzimy w życie bez określenia konkretnej sytuacji.

Aby skorzystać z prawa do odwołania lub sprzeciwu, wystarczy wysłać wiadomość e-mail na adres: info@erbenermittlung-freiburg.de

6) okres przechowywania danych osobowych

Przechowywane dane osobowe zostaną natychmiast usunięte, jeśli nie są już potrzebne lub jeśli ich przechowywanie jest niedopuszczalne z innych powodów prawnych. Jeśli nie złożysz u nas zamówienia w odpowiedzi na swoje zapytanie, Twoje dane zostaną natychmiast usunięte.

W przypadku okresów poboru podatku okres przechowywania niektórych danych może wynosić do 10 lat.

7. Bezpieczeństwo danych

Najpopularniejsza metoda SSL (Secure Socket Layer) jest używana w połączeniu z najwyższym poziomem szyfrowania obsługiwanym przez przeglądarkę. Zazwyczaj jest to szyfrowanie 256 bitowe. Jeśli Twoja przeglądarka nie obsługuje szyfrowania 256-bitowego, zamiast tego używana jest technologia 128-bit v3. O tym, czy pojedyncza strona witryny jest przesyłana w zaszyfrowanej formie, informuje zamknięty wyświetlacz klucza lub symbolu blokady na dolnym pasku stanu przeglądarki.

Właściciel strony internetowej stosuje również odpowiednie techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa w celu ochrony danych przed przypadkową lub celową manipulacją, częściową lub całkowitą utratą, zniszczeniem lub nieupoważnionym dostępem osób trzecich. Środki bezpieczeństwa są stale ulepszane zgodnie z postępem technologicznym.

8. Wtyczki do serwisów społecznościowych

Wtyczki społecznościowe portali społecznościowych Facebook, Gootge Plus i Xing są wykorzystywane na stronie internetowej na podstawie Art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. f RODO dla lepszego poznania firmy. Podstawowy cel reklamowy należy uznać za uzasadniony interes w rozumieniu RODO. Odpowiedzialność za działanie zgodne z zasadami ochrony danych musi być zagwarantowana przez odpowiedniego dostawcę. Integrowanie przez nas owych wtyczek odbywa się w sposób tzw. metody podwójnego klikania wokół odwiedzających naszą stronę internetową w najlepszy możliwy do zabezpieczenia sposób.

a) Plugin społecznościowy Facebook

Na naszej stronie internetowej używamy wtyczki do portalu społecznościowego Facebook. Facebook jest serwisem internetowym facebook Inc, 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA. W UE serwis ten jest ponownie obsługiwany przez Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irlandia, zwane dalej "Facebookiem".

Poprzez certyfikację zgodnie z tarczą prywatności UE-USA ("tarcza prywatności UE-USA").

www.privacyshield.gov/participant

Facebook gwarantuje, że przepisy UE dotyczące ochrony danych są przestrzegane również podczas przetwarzania danych w USA.

Podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Naszym uzasadnionym interesem jest poprawa jakości naszej obecności w Internecie.

Więcej informacji o możliwych wtyczkach i ich funkcjach można znaleźć na Facebooku pod adresem

developers.facebook.com/docs/plugins/

Gotowy do pracy.

Jeśli wtyczka jest przechowywana na jednej ze stron odwiedzanych przez Państwa na naszej stronie internetowej, Państwa przeglądarka internetowa pobiera z serwerów Facebooka w USA prezentację wtyczki. Ze względów technicznych Facebook musi przetworzyć Twój adres IP. Dodatkowo zapisywana jest data i godzina odwiedzin na naszej stronie internetowej.

Jeśli jesteś zalogowany na Facebooku podczas odwiedzania jednej z naszych stron, informacje zebrane przez wtyczkę z Twojej wizyty na Facebooku zostaną rozpoznane. Facebook może przypisać zebrane w ten sposób informacje do osobistego konta użytkownika w tym serwisie. Na przykład, jeśli użyjesz przycisku "Lubię to" na Facebooku, informacje te zostaną zapisane na Twoim koncie na Facebooku i, jeśli to konieczne, opublikowane na platformie Facebooka. Aby temu zapobiec, należy wylogować się z Facebooka przed odwiedzeniem naszej strony internetowej lub skorzystać z dodatku do przeglądarki internetowej, aby zapobiec zablokowaniu wtyczki Facebooka przed załadowaniem.

Facebook dostarcza dalszych informacji na temat gromadzenia i wykorzystywania danych, jak również praw i opcji ochrony w obszarach wymienionych w sekcji

www.facebook.com/policy.php

informacje o ochronie danych, które można odzyskiwać.

b) Plugin społecznościowy Google+

Na naszej stronie internetowej korzystamy z wtyczki do portalu społecznościowego Google+ ("Google Plus"). Google+ jest usługą internetową Google LLC, 1600 Amfiteatr Parkway, Mountain View, CA 94043 USA, zwaną dalej "Google".

Poprzez certyfikację zgodnie z tarczą prywatności UE-USA ("tarcza prywatności UE-USA").

www.privacyshield.gov/participant.

Google gwarantuje, że unijne przepisy o ochronie danych będą przestrzegane również podczas przetwarzania danych w USA.

Podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Naszym uzasadnionym interesem jest poprawa jakości naszej obecności w Internecie.

Więcej informacji o możliwych wtyczkach i ich funkcjach można znaleźć na stronie internetowej

developers.google.com/+/web/.

Gotowy do pracy.

Jeśli wtyczka jest przechowywana na jednej ze stron odwiedzanych na naszej stronie internetowej, Twoja przeglądarka internetowa pobierze prezentację wtyczki z serwerów Google w USA. Ze względów technicznych Google musi przetwarzać adres IP użytkownika. Dodatkowo zapisywana jest data i godzina odwiedzin na naszej stronie internetowej.

Jeśli jesteś zalogowany do Google podczas odwiedzania jednej z naszych witryn, informacje zebrane przez wtyczkę z Twojej wizyty zostaną rozpoznane przez Google. Zbierane przez nas informacje mogą zostać przypisane do konta osobistego użytkownika w Google. Jeśli na przykład użyjesz przycisku "Udostępnij" Google, informacje te zostaną zapisane na Twoim koncie Google i w razie potrzeby opublikowane na platformie Google. Aby temu zapobiec, musisz wylogować się z Google przed odwiedzeniem naszej witryny lub dokonać odpowiednich ustawień na swoim koncie Google.

Dalsze informacje na temat gromadzenia i wykorzystywania danych oraz praw i możliwości ochrony użytkownika w tym zakresie znajdują się w posiadaniu Google w bazach danych wymienionych w poniższych punktach.

policies.google.com/privacy

informacje o ochronie danych, które można odzyskiwać.

Polityka prywatności dla wtyczek społecznościowych Facebook i Google Plus została stworzona wraz z:

Przykładowe oświadczenie kancelarii prawnej Weiß & Partner o ochronie danych osobowych. (Dostępne tylko w języku niemieckim.)


C) Polityka prywatności przy korzystaniu z wtyczek Xing (Xing button)

Na naszej stronie internetowej używane są również wtyczki Xing. Siecią społecznościową "Xing" zarządza Xing AG, Dammtorstrasse 30, 20354 Hamburg, Niemcy; www.xing.com/privacy.

Podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Naszym uzasadnionym interesem jest poprawa jakości naszej obecności w Internecie.

Wtyczka ta jest oznaczona logo Xing na stronie internetowej. Gdy użytkownik wchodzi na stronę naszej witryny internetowej, która zawiera taką wtyczkę, nawiązywane jest bezpośrednie połączenie między przeglądarką a serwerem Xing. Xing zawiera informacje o tym, że odwiedziłeś naszą witrynę z Twoim adresem IP. Jeśli posiadasz konto użytkownika u tego dostawcy i jesteś zalogowany, pobrane dane zostaną przypisane do tego konta. Jeśli nie życzysz sobie takiego zadania, musisz wylogować się z Xing przed wejściem na stronę.

Więcej informacji na ten temat można znaleźć w zasadach ochrony prywatności Xing.

9 Aktualność i zmiana niniejszego oświadczenia o ochronie danych

Niniejsze oświadczenie o ochronie danych jest obecnie ważne i ma status z maja 2018 r.

Ze względu na dalszy rozwój strony internetowej i ofert powyżej lub ze względu na zmienione wymogi prawne lub urzędowe, konieczna może okazać się zmiana niniejszego oświadczenia o ochronie danych osobowych. Aktualne oświadczenie o ochronie danych osobowych można w każdej chwili pobrać i wydrukować na stronie internetowej pod adresem: www.erbenermittlung-freiburg.de/datenschutz