Badania historyczne i genealogiczne

Kwerenda

  • poszukiwania w odpowiednich archiwach i urzędach
  • badania rodzinne i badania emigracia
  • poszukiwanie na całym świecie osób i ustalanie miejsca ich pobytu
  • onomastyka  (badanie nazwisk osób i nazw miejscowości)  

Badania historyczne i genealogiczne

Ramy czasowe dla badań historycznych objemuje zwałascza XIX, XX i XXI wieku. Też firma zajmuje się kwestiami z historii kraju, na tematy historii gospodarczych i społecznych, historii wojskowości (zwłaszcza tematy pierwszej i drugiej wojny światowej).

Obszar geograficznego genealogia i badanie emigracja rozciąga się do południowych Niemiec i sąsiednich regionów. Obejmuje to kraje związkowe (łącznych) Badenii-Wirtembergii, (łącznych) Nadrenii-Palatynatu, Bawaria (Bawarski-Szwabii, Górna i Dolna Bawaria), a także kraj związkowy  Vorarlberg w Austrii i północno-wschodnia Szwajcaria.

Jeśli już Państwo robią badania genealogicznego a Państwo przybyła w martwym punkcie, ta firma również będzie oferować pomoc o ciebie. Cieszymy się, realizować badań dla Ciebie na tej podstawie, przeprowadzenia niezbędnych, badań archiwalnych i troszczyć do niezbędnych dokumentów.

Istnieje wiele powodów, dla których osób szuka adresowy albo innych osoby.

Czy to trwająca globalizacja, wydarzenia historyczne, takie jak emigracja na koniec 19 wieku i w początku 20 wieku, wysiedlenia i deportacje w trakcie i po zakończeniu II wojny światowej.

Oczywiście jest możliwe że, takie pytania mają być wykonywane bez wartości historycznej lub genealogicznym tle. To objemuje poszukiwanie cłonków rodziny do których utracili kontakt z powodu rodzynnich imprez. Spółka równie prowadzi wyszukiwania dla byłych partnerów biznesowych, byłych przyjaciól lub znajomych.

Przestrzegamy przepisów ochrony danych, a dyskrecja jest dla naszej firmy najważniejsza, dlatego wasze dane oczywiście pozostaną ściśle poufne.

Im więcej informacji na tematy i osoby, które Państwo szukają, są dostępne, tym łatwiej i taniej bedzie wyszukiwanie. Pod pozycją formularzy jest możliwość wykorzystania odpowiednich szablonów o planowanej badania. W ten sposób można uniknąć problemów i powielania pracy.

Koszty są skalkulowa na nakład i trudności. Jest możliwe, że klient musi płacić dodatkowych opłat. Dodatkowo do stawki godzinowej, mogą to być koszty na kopiach i archiwów. Są oblicza one obliczane według aktualnych rozkładów opłata w odpowiednich instytucjach i archiwach. W rzadkich przypadkach, dodatkowe wydatki na badania przez personel archiwalnych mogą powstać. Koszty podróży  zostaną uzgodnione wcześniej z klientem. Opłaty są zawsze plusem VAT.

Jeśli Państwo mają pytania dotyczące naszej oferty, zachęcamy do szybkiego skontaktowania się z nami lub wyslac e-mail: info@erbenermittlung-freiburg.de