Koszty

Co wchodzi w skład honorarium Genealogia badenia e.K.?

Honorarium poszukiwacza spadkobierców jest jedynie wynagrodzeniem za sukces.

Honorarium jest ustalane z pretendentami do spadku i uzależnione jest od stopnia trudności oraz rozmiaru poszukiwań.

Oznacza to, że pracujemy na własne ryzyko gospodarcze. Gdy nie uda się odnaleźć spadkobierców, to my ponosimy koszty.

Czy jako zleceniodawca mam dokonywać wcześniejszych wpłat?

Koszty dochodzenia i wydatki występujące w trakcie poszukiwania pokrywa Genealogia badenia e.k. Tak więc nasi zleceniodawcy nie ponoszą żadnych wcześniejszych zaliczkowych kosztów. 

Kiedy należy uiścić honorarium?

Nasze honorarium jest płatne dopiero z chwilą wypłacenia spadku osobie /osobom uprawnionej/-nym do spadku.

W jakich wypadkach Genealogia badenia e.K. ma roszczenie o honorarium?

Decyzją z 23 września 1999, III ZR 323/98 Trybunał Federalny orzekł, że poszukiwacz spadkobierców ma prawo do wynagrodzenia tylko wówczas, kiedy zawarł ze spadkobierca umowę o wynagrodzenie. Ta decyzja został jeszcze raz potwierdzony przez Trybunał Federalny (BGH) 23 lutego 2006 (postanowienie BGH III ZR 209/05).

Jak wysokie jest honorarium Genealogia badenia e.K ?

Stawka honorarium za udanie poszukiwania, której wysokość zależna jest od stopnia trudności i nakładu pracy, jest z zasady uzgadniana ze spadkobiercami współpracujacymi z Genealogia badenia e.K.

Wiele niemieckich jak i europejskich sądów potwierdziło współmierność ryczałtowej opłaty między 20 a 30 procent wartości spadku, plus obowiązujący podatek VAT.

•   Wyższy Sąd Krajowy (Oberlandesgericht) Brandenburg, wyrok z dnia 20 maja 2008 r., 11 U 157/07

•    Wyższy Sąd Krajowy (Kammergericht) Berlin, wyrok z dnia 5 listopada 2001, 26 U 10301/100

•   Sąd Krajowy (Landgericht) Berlin, wyrok z dnia 19 grudnia 2003, 35 O 423/03

•   Sąd Krajowy (Landgericht) Berlin, wyrok z dnia 1 lutego 2002, 35 0 423/01

•   Sąd Krajowy (Landgericht) Darmstadt, wyrok z dnia 29 czerwca 2000, 13 0 15/99

•   Sąd Krajowy (Landgericht) Potsdam, wyrok z dnia 7 października 2008, 6 O 128/08

•   Sąd Krajowy (Landgericht) Ellwangen, wyrok z dnia 14 maja 2003, 5 O 95/03

•   Wyższy Sąd Krajowy (Oberlandesgericht) Wien, postanowienie z dnia 3 października 1996,1 Ob 2168/96x

Jakie koszty obejmuje nasze honorarium?

Honorarium Genealogia badenia e.K. zawiera wszystkie koszty i wydatki powstałe w trakcie  poszukiwania spadkobierców (koszty kwerendy, adwokatów, doradców podatkowych, notariuszy, koszty podróży, łącznie z - jeśli będzie to konieczne - kosztami tłumaczeń dokumentów).

Jakie koszty powstają dla sądów spadkowych i kuratorów spadku w ramach współpracy z Genealogia badenia e.K.?

Ponieważ nasze wynagrodzenie uzgadniamy wyłącznie z pretendentami do spadku, usługi Genealogia badenia e.K. dla kuratorów spadków i sądów są oczywiście bezpłatne.

 

Ceny za dostarczenie dokumentów i kwerendę w archiwach

Koszty uzależnione są od nakładu pracy i stopnia trudności wykonanych czynności.  Do honorarium dolicza się zawsze obowiązujący podatek VAT.
Czas pracy oblicza się z dokładnością co do kwadransa.

Zamówień dokumentów w krajowych jest pobierana opłatę manipulacyjną w wysokości 25 €.
Dokumenty, które muszą być pobierane z zagranicy będzie opłata 30 €.

Wydatki za kserowanie są obliczane według przepisów o opłatach, obowiązujących w danych instytucjach i archiwach.
Jeśli w związku ze zleceniem powstają wydatki w urzędach i innych placówkach (szczególnie za granicą) to pokrywamy te koszty z góry.

Koszty podróży

Koszty podróży rozliczane są według stawki 0,30 € za przejechany kilometr plus podatek VAT.
Za podstawę obliczenia przyjmuje się plan trasy.