Dane teleadresowe

Genealogia badenia e.K.
Internationale Erbenermittlung

Philipp Steinhoff M.A.

Prägenhofstraße 2
79256 Buchenbach
Niemcy

Telefon + 49 (0)7661 – 90 74 23
Telefax + 49 (0)7661 – 90 71 367

info@erbenermittlung-freiburg.de
www.erbenermittlung-freiburg.de

 

Download vCard

Rejestr handlowy:
Sąd rejonowy w Fryburg, Rejestr Handlowy; HRA 703432

 

NIP - VAT:
DE815455721

Jako dwód fotografie:

Ustalenie spadkobierców - © Marco2811 / fotolia.com (#49027262 - Erbe; https://de.fotolia.com/id/49027262)

Badania historyczne i genealogiczne - © Anhees / fotolia.com (#20568261 -Stapel alter Fotos IV; https://de.fotolia.com/id/20568261)

Badania historyczne i genealogiczne -  ©Antonio Gravante / fotolia.com (#314200005; Attessa alla stazione; https://de.fotolia.com/id/31420005)

Dostarczanie dokumentów -© Udo Kruse / fotolia.com (#39548004; Alter Brief (1857) mit alten Fotos und Brille; https://de.fotolia.com/id/39548004)

O sobie - © Conny Ehm Photography, Talstraße 4, 79102 Freiburg, Niemcy 

Odnośniki i linki

Wyrokiem z 12 może 1998-312 O 85/98 - "Odpowiedzialność za linki" sąd rejonowy (LG) Hamburg zdecydował, że trzeba się, jeśli konieczne również odpowiedzieć za treść strony powiązane poprzez dodanie łącza.

Bezpośrednie lub pośrednie odniesienia do zewnętrznych stron internetowych ("hiperłącza"), które leżą poza obszarem odpowiedzialności autora, obowiązek odpowiedzialność tylko w przypadku wejdzie w życie, w którym autor zawartość ma wiedzę i byłoby to technicznie możliwe i uzasadnione, żeby uniemożliwić korzystanie w przypadku nielegalnych treści.

Autor oświadcza niniejszym, że w tym czasie ustawienie łącze żadnych nielegalnych treści linkowanych stron były widoczne. Autor ma wpływu na bieżący i przyszły kształt, treści lub autorstwo stron powiązać skojarzone. Dlatego też dystansuje się wyraźnie od wszystkich treści wszystkich stron, które zostały zmienione po ustawieniu linków. Niniejsze oświadczenie dotyczy wszystkich w ramach własnej oferty internetowej zestaw lewo i odwołuje. Za nielegalne, błędne lub niepełne treści, a zwłaszcza za szkody wynikające z wykorzystania lub niewykorzystania takich informacji, tylko dostawcy strony, do której wniosek został złożony nie ponosi odpowiedzialności, którzy jedynie odnosi się do danej publikacji za pośrednictwem linków.

Niniejszym nie bierzemy odpowiedzialności za treść wszystkich stron podłączonych linkami www.erbenermittlung-freiburg.de

To oświadczenie dotyczy wszystkich linków znajdujących się na naszej stronie internetowej.

Wyłączenie odpowiedzialności za treści

Treść naszej strony internetowej została starannie sporządzona. Chcielibyśmy jednak wyraźnie podkreślić, że teksty opublikowane na naszej stronie internetowej przedstawiają wyłącznie opis usług i świadczeń, a nie są w żadnym wypadku poradą prawną.

Informacje zawarte na naszej stronie internetowej służą użytkownikom strony wyłącznie jako źródło informacji. Autor strony mimo starannej kontroli nie przejmuje także odpowiedzialności za kompletność i prawidłowość treści.

Roszczenia odszkodowawcze, z tytułu szkód materialnych i niematerialnych, jakie wynikły z wykorzystania lub z niewykorzystania zamieszczonych informacji, względnie z korzystania z informacji błędnych lub niekompletnych, są zasadniczo wykluczone, o ile ze strony Genealogia badenia e.k. nie doszło do umyślnego zawinienia lub rażącego niedbalstwa.

Wszystkie oferty są niewiążące i niezobowiązujące.

Genealogia badenia e.K. zastrzega sobie wyraźnie prawo do zmiany, uzupełnienia lub usunięcia bez uprzedzenia części lub całości oferty internetowej, jak i prawo do czasowego albo całkowitego jej zawieszenia.

Wykluczenie odpowiedzialności za zewnętrzne odsyłacze

Mimo starannej kontroli nie przejmujemy odpowiedzialności za zewnętrzne linki. Za treść podłączonych stron odpowiedzialni są wyłącznie ich operatorzy.

Prawa autorskie (Copyright-Philipp Steinhoff)

W dokumentach i stronach internetowych  udostępnionych w systemie online chodzi o materiał chroniony prawami autorskimi. Osobom trzecim nie zezwala się na przejmowanie w celach gospodarczych tekstów i treści, szczególnie grafik lub zdjęć tej strony internetowej, do jakichkolwiek zbiorów danych. 

Zakaz ten obejmuje także powielanie na serwerach, nośnikach danych i w serwisie społecznościowym.

Przejęcie danych i ich wykorzystywanie w innych celach wymaga pisemnej zgody Genealogia badenia e.k.

Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej

Posiadamy ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w ERGO-Versicherung-AG

Victoriaplatz 1,
40477 Düsseldorf.
Niemcy

Suma ubezpieczeniowa wynosi 100.000, 00 € od jednej szkody, maksymalnie 200.000,00 € w jednym roku kalendarzowym.

Ubezpieczeniem objęte są także działania podjęte w krajach pozaeuropejskich.