Skip to main content

Dane teleadresowe

Genealogia badenia e.K.
Internationale Erbenermittlung

Philipp Steinhoff M.A.

Prägenhofstraße 2
79256 Buchenbach
Niemcy

Telefon + 49 (0)7661 – 90 74 23
Telefax + 49 (0)7661 – 90 71 367

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
www.erbenermittlung-freiburg.de

Rejestr handlowy:
Sąd rejonowy w Fryburg, Rejestr Handlowy; HRA 703432

NIP - VAT
DE815455721

Rozstrzyganie sporów

Komisja Europejska zapewnia platformę pozasądowego internetowego systemu rozstrzygania sporów (platforma OS), dostępną pod adresem:
 
www.ec.europa.eu/consumers/odr.

Nasz adres e-mail można znaleźć w impressum.

Nie jesteśmy skłonni ani zobligowani do udziału w postępowaniu o rozstrzygnięcie sporu przed organem arbitrażu konsumenckiego.

Jako dwód fotografie:

Ustalenie spadkobierców - © Marco2811 / fotolia.com (#49027262 - Er-be; https://de.fotolia.com/id/49027262)

Ustalenie miejsca zamieskania aktualna - © Anhees /fotolia.com (#20568261 -Stapel alter Fotos IV; https://de.fotolia.com/id/20568261)

Badania nad emigracią - © Antonio Gravante /fotolia.com (#314200005; Attessa alla stazione; https://de.fotolia.com/id/31420005)

Dostarczanie dokumentów - © Goldpix /fotolia.com (#203500029; alte antike Urkunde, Besitzurkunde 1850; https://de.fotolia.com/id/59297695)

Badania nad rodziną - © Udo Kruse/fotolia.com (#39548004; Alter Brief (1857) mit alten Fotos und Brille; https://de.fotolia.com/id/39548004)

Repatriacja nieodebranych aktywów - © RomanR #233966015 Adobe Stock

O sobie - © Conny Ehm Photography, Talstraße 4, 79102 Freiburg, Niemcy

Adobe Stock:
©Christophe Fouquin #27306930, ©Alex from the Rock #332098489,
©fizkes #350230749, ©Sinnlichtarts #118533407

Odnośniki i linki

Wyrokiem z 12 może 1998-312 O 85/98 - "Odpowiedzialność za linki" sąd rejonowy (LG) Hamburg zdecydował, że trzeba się, jeśli konieczne również odpowiedzieć za treść strony powiązane poprzez dodanie łącza.

Bezpośrednie lub pośrednie odniesienia do zewnętrznych stron internetowych ("hi-perłącza"), które leżą poza obszarem odpowiedzialności autora, obowiązek odpo-wiedzialność tylko w przypadku wejdzie w życie, w którym autor zawartość ma wie-dzę i byłoby to technicznie możliwe i uzasadnione, żeby uniemożliwić korzystanie w przypadku nielegalnych treści.

Autor oświadcza niniejszym, że w tym czasie ustawienie łącze żadnych nielegalnych treści linkowanych stron były widoczne. Autor ma wpływu na bieżący i przyszły kształt, treści lub autorstwo stron powiązać skojarzone. Dlatego też dystansuje się wyraźnie od wszystkich treści wszystkich stron, które zostały zmienione po usta-wieniu linków. Niniejsze oświadczenie dotyczy wszystkich w ramach własnej oferty internetowej zestaw lewo i odwołuje. Za nielegalne, błędne lub niepełne treści, a zwłaszcza za szkody wynikające z wykorzystania lub niewykorzystania takich in-formacji, tylko dostawcy strony, do której wniosek został złożony nie ponosi odpo-wiedzialności, którzy jedynie odnosi się do danej publikacji za pośrednictwem lin-ków.

Niniejszym nie bierzemy odpowiedzialności za treść wszystkich stron podłączonych linkami www.erbenermittlung-freiburg.de

To oświadczenie dotyczy wszystkich linków znajdujących się na naszej stronie internetowej.

Wyłączenie odpowiedzialności za treści

Treść naszej strony internetowej została starannie sporządzona. Chcielibyśmy jed-nak wyraźnie podkreślić, że teksty opublikowane na naszej stronie internetowej przedstawiają wyłącznie opis usług i świadczeń, a nie są w żadnym wypadku poradą prawną.

Informacje zawarte na naszej stronie internetowej służą użytkownikom strony wy-łącznie jako źródło informacji. Autor strony mimo starannej kontroli nie przejmuje także odpowiedzialności za kompletność i prawidłowość treści.

Roszczenia odszkodowawcze, z tytułu szkód materialnych i niematerialnych, jakie wynikły z wykorzystania lub z niewykorzystania zamieszczonych informacji, względnie z korzystania z informacji błędnych lub niekompletnych, są zasadniczo wykluczone, o ile ze strony Genealogia badenia e.k. nie doszło do umyślnego zawi-nienia lub rażącego niedbalstwa.

Wszystkie oferty są niewiążące i niezobowiązujące
Genealogia badenia e.K. zastrzega sobie wyraźnie prawo do zmiany, uzupełnienia lub usunięcia bez uprzedzenia części lub całości oferty internetowej, jak i prawo do czasowego albo całkowitego jej zawieszenia.

Wykluczenie odpowiedzialności za zewnętrzne odsyłacze

Mimo starannej kontroli nie przejmujemy odpowiedzialności za zewnętrzne linki. Za treść podłączonych stron odpowiedzialni są wyłącznie ich operatorzy.

Prawa autorskie (Copyright-Philipp Steinhoff)

W dokumentach i stronach internetowych  udostępnionych w systemie online chodzi o materiał chroniony prawami autorskimi. Osobom trzecim nie zezwala się na przejmowanie w celach gospodarczych tekstów i treści, szczególnie grafik lub zdjęć tej strony internetowej, do jakichkolwiek zbiorów danych.

Zakaz ten obejmuje także powielanie na serwerach, nośnikach danych i w serwisie społecznościowym.

Przejęcie danych i ich wykorzystywanie w innych celach wymaga pisemnej zgody Genealogia badenia e.k.

Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej

Posiadamy ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w ERGO-Versicherung-AG

Victoriaplatz 1,
40477 Düsseldorf.
Niemcy

Suma ubezpieczeniowa wynosi 100.000, 00 € od jednej szkody, maksymalnie 200.000,00 € w jednym roku kalendarzowym.

Ubezpieczeniem objęte są także działania podjęte w krajach pozaeuropejskich. 

To Impressum jest ważne także dla następujących Social Media Profile:

Facebook
https://www.facebook.com/Genealogia.badenia

Facebook
https://www.facebook.com/philipp.steinhoff.7

Xing
https://www.xing.com/profile/Philipp_Steinhoff2?sc_o=mxb_p

https://www.xing.com/pages/genealogiabadeniae-k-internationaleerbenermittlung

Linkedin
https://www.linkedin.com/company/genealogia-badenia-e-k---internationale-erbenermittlung

Odpowiedzialny za treść Philipp Steinhoff